گاراژتیاتر نامزد دریافت جایزه بین‌المللی الن استوارت شد. این جایزه به آرتیست‌ها وکمپانی های مستقل تئاتری اهدا می‌شود که بر تعامل فرهنگی و تشویق جامعه جوان به نمایش تاکید دارند.

الن استوارت موسس کمپانی تئاتر لا-ماما LaMama است که زندگی اش را صرف فعالیت‌های تئاتری کرده است.

کلوب تئاتر تجربی لا-ماما یکی از باسابقه ترین کمپانی های آف-آف برادوی  به شمار می‌رود که در سال ۱۹۶۱ تاسیس شده است.

فعالیتهای الن استوارت در بکارگیری عوامل و هویت‌های بومی از تمامی فرهنگ‌ها و همچنین حمایت های بسیار او در این زمینه، نامش را به عنوان یکی از پیشگامان تئاتر چند دهه اخیر در تاریخ تئاتر مطرح کرده است.

سام شپارد، بت میدلر، آل‌پاچینو و رابرت دنیرو از نامهای درخشانی هستند که در این کلوب تئاتر تجربی تربیت شده و فعالیت داشته‌اند.

گاراژتیاتر به دلیل فعالیت بیش از یک دهه در زمینه تئاتر آزمایشگاهی، توسعه تکنیک‌های بازیگری و اجرا، پرورش و حمایت جامعه جوان و کوچ‌نشینی تئاتری، نامزد دریافت این جایزه شده است.

سایت جایزۀ الن استوارت: http://www.ellenstewartaward.net/

لینک کاندیداها: http://www.ellenstewartaward.net/?page_id=607

لینک اعضای افتخاری و اعضای اصلی کمیتۀ انتخابی جایزۀ الن استوارت : http://www.ellenstewartaward.net/?page_id=22