درباره ما

گاراژ تیاتر یک کمپانی تئاتر است که در قم/ایران فعالیت میکند. حوزه فعالیت گاراژ تیاتر تحقیق و پژوهش در حوزه تئاتر آزمایشگاهی است. فعالیت اصلی گاراژ تیاتر تحقیق و پژوهش در حوزه مطالعات انسان‌شناسی فرهنگ، بررسی رفتار و توسعه توانایی بدن و بیان بازیگر است، چیزی که از آن به فنون فراروزمره یاد میکنیم. .

اخبار

اُفتادن، برخاستن، دوباره اُفتادن …؛ هم-تمرینی برای یگانه‌سازیِ شخصی در رویارویی تیر ۲۷, ۱۳۹۷

اجرای ماه در کاروانسرای دیر گچین

دومین تمرین یک روزه راه رفتن روی آب در دیر گچین برگزار شد اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۷

تمرین یک‌روزه راه رفتن روی آب؛ طریقه خلق جمعی فروردین ۲۸, ۱۳۹۷

گاراژتیاتر نامزد دریافت جایزه بین‌المللی الن استوارت شد بهمن ۱۵, ۱۳۹۶