درباره ما

گاراژ تیاتر یک کمپانی تئاتر است که در قم/ایران فعالیت میکند. حوزه فعالیت گاراژ تیاتر تحقیق و پژوهش در حوزه تئاتر آزمایشگاهی است. فعالیت اصلی گاراژ تیاتر تحقیق و پژوهش در حوزه مطالعات انسان‌شناسی فرهنگ، بررسی رفتار و توسعه توانایی بدن و بیان بازیگر است، چیزی که از آن به فنون فراروزمره یاد میکنیم. .

اخبار

گاراژتیاتر به عنوان برترین گروه تئاتر ایران در سال ۱۳۹۵ شناخته‌شد. شهریور ۲۵, ۱۳۹۶

باک پرفورمنس نسخه منفی چهار اجرا شد اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۶

وی یو ۴ اجرا شد اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۶