باک پرفورمنس “نسخه پایان اسفند؛ منفی چهار” در روز پنج شنبه بیست و شش اسفند ماه با اجرای بچه های دوره اول و حضور دویست و پنجاه نفر از مخاطبین برنامه های باک و وی یو در پارکینگ چهارم پاساژ میلاد برگزار شد.

تیم اجرایی باک با آرزوی روزهایی خوب در سال جدید از همه دوستان به خاطر حضور و همراهی در تجربه جمعی که در آخرین پنج شنبه سال شکل گرفت، سپاسگزاری میکند.

کمپانی تئاتر آزمایشگاهی گاراژ به عنوان بانی رویدادهای فرهنگی و پژوهشی باک و وی یو امیدوار است دیگر گروه های فعال هنری و نمایشی قم با برگزاری اجرا و رویدادهای مختلف فرهنگی، دستی در گسترش فضای هنری شهر داشته باشند.

باک رویدادی با محوریت رفتار، زندگی روزمره و مردم شناسی تئاتر است

باک پرفورمنس
پایان اسفند؛ منفی چهار

دراماتورژ : احسان عزتی
کارگردان : علی مسعودی

اجرا کنندگان : الهام ایمانی، پارسا خادمی، زهرا خلج، محمد سمنانی، حسین صادقی، مهرداد صالحی، فرزانه عبدی، حسین عالمی، احمد طبا، زهره کمالی، مهسا لطفی، حمید محسنی، مجید محسنی، عبدالرضا ملاک، عباس نصرتی‌نیا، حسام نظری

تکنسین نور: سالار حسینی‌فر
تکنسین صحنه و فضا: سالار حسینی‌فر، عبدالرضا ملاک، مهرداد صالحی
گرافیک: هانی عبدالمجید
دراماتورژی حرکت: هانی عبدالمجید، حبیب ارمکان، سعید اکبرزاده
صدا و تصویر: علی مسعودی، هانی عبدالمجید، پارسا خادمی، حسین عالمی، زهرا خلج
مدیر صحنه: مهدی شاهین
مدیر برنامه‌ریزی: حمید محسنی
روابط عمومی: الهام ایمانی