هسته مرکزی گاراژ تیاتر از اعضایی انتخاب می‌شود که بیش از پنج سال با گاراژ فعالیت داشته اند. عضویت در هسته مرکزی اصلا به معنای عدم همکاری با گروه‌های دیگر نیست. عضویت در هسته مرکزی به معنای اثرگذاری در تصمیمات گاراژ تیاتر است. همه فعالیتها در گاراژ تیاتر براساس رای گیری در هسته مرکزی مورد قبول یا رد می‌شود.
در ادامه به معرفی هسته مرکزی میپردازیم

علی مسعودی

موسس و کارگردان

متولد ۱۳۶۱

از اعضای گاراژ تیاتر که بعنوان کارگردان، نویسنده و موزیسین در این گروه فعالیت می‌کند. در تمام پروژه های گاراژ او به عنوان کارگردان بوده است. توسعه سبکهای بازیگری و نمایش شاعرانه در مقابل درام کلاسیک از علاقه‌مندی‌های اوست.

حامد گایینی

موسس و مدیر پروژه

متولد ۱۳۶۰
از اعضای گاراژ تیاتر که بعنوان بازیگر و مدیر در گاراژ تیاتر فعالیت میکند. او در نمایش مرجوع نفر بعد یکی از بازیگران بوده است. در حال حاضر مدیریت پروژه های گاراژ بر عهده اوست.

هانی عبدالمجید

موسس و بازیگر

متولد ۱۳۶۷
او از سال ۱۳۸۳ در تئاتر فعالیت می‌کند. فارغ التحصیل رشته نمایش از دانشکده هنر و معماری است. او بعنوان بازیگر و نوازنده در نمایشهای مرجوع؛ نفر بعد، آنک ماه و مورچه ها حضور داشته است. او در زمینه بازیگری، موزیک و گرافیک در گاراژ فعالیت می‌کند.

حبیب ارمکان

مدیرمالی و بازیگر

متولد ۱۳۶۳
او از سال ۱۳۸۸ با گاراژ بعنوان بازیگر فعالیت می‌کند. او در نمایشهای مرجوع؛ نفر بعد ، آنک ماه و هملت به عنوان بازیگر حضور داشته است.
مدیریت مالی پروژه‌های گاراژ بر عهده اوست.

سعید اکبرزاده

مدیر پروژه باک و بازیگر

متولد ۱۳۶۴
بازیگر تئاتر آزمایشگاهی که تئاتر را در سال 1386 و با گروه گاراژتیاتر آغاز کرد. او در نمایش های آنک ماه، مورچه ها و هملت برای گاراژتیاتر به عنوان اکتور روی صحنه رفت. او مسئول پروژه باک در گروه گاراژتیاتر است.