باک یک رویداد هنری مستقل است که به همت بخش پژوهش و تولید کمپانی تیاتر آزمایشگاهی گاراژ و همکاری تیم دوره اول برگزار میشود.
باک بازنمایی و نمایش یک اتفاق، پدیده و یا خاطره‌است. در هر برنامه باک خاطره یک فرد از یک اتفاق در زندگیش به صورت نمایشی نمایش داده می‌شود.

نام باک اشاره به مخزن ماشین دارد ، محفظه نگهداری سوخت قابل اشتعال. از طرفی یادآور جسارت و ترس است.

تیم پژوهش گاراژ هر برنامه از باک را در قالب یک مجموعه مدیای پژوهشی و تحقیقی با عنوان “پرونده باک” منتشر میکند. این مستندات شامل عکس و فیلم و مقاله است.
رویدادی با محوریت رفتار، زندگی روزمره و انسان‌شناسی تیاتر است.