دوره اول، یک دوره یکساله تمرینی و پژوهشی است که علاقمندان به هنر اجرا و نمایش میتوانند در آن شرکت کنند.

هدف از این دوره یکساله تمرین، پرورش و پژوهش در زمینه شیوه های طراحی بازی برای بازیگر است و در طی آن پرفورمنس تولید خواهد شد. از جمله اهداف دیگر دوره اول راه اندازی رویدادهایی است که از طریق تعامل مستقیم با مخاطبین به توسعه تکنیک‌های اجرای محیطی میپردازند

در این دوره طی فصلهای سه ماهه مهارتهای لازم برای زیست هنری جمعی، تکنیکها و مفاهیم مختلف بازیگری، شیوه رسیدن به نگارشهای شخصی در هنر و آمادگی برای اجرا آشنا می‌شوند.

گاراژ سعی دارد دانش و تجربه یک دهه زیست مستقل خود را در این حوزه با علاقمندان به حوزه اجرا و نمایش به اشتراک بگذارد. هدف از این پروژه تمرین، پرورش و پژوهش در زمینه هنر مبتنی بر اجرا با محوریت نمایش هست.

افرادی که برای این دوره تمرین و اجتماع جمعی انتخاب می‌شوند، در فصل اول، از طریق تمرین، با مهارتهای لازم برای زیست هنری جمعی آشنا می‌شوند.همچنین امکان مشاهده بعضی از تمرینات گاراژ را نیز خواهند داشت. در صورت استمرار فصل‌ها علاوه بر امکان حضور در تمرینات گاراژ تولیداتی را با نگارش و هدایت گاراژ و علاقه تیم پیش خواهند برد.