دوره اول، یک دوره یکساله تمرینی و پژوهشی است که علاقمندان به هنر اجرا و نمایش میتوانند در آن شرکت کنند.

هدف از این دوره یکساله تمرین، پرورش و پژوهش در زمینه شیوه های طراحی بازی برای بازیگر است و در طی آن پرفورمنس تولید خواهد شد. از جمله اهداف دیگر دوره اول راه اندازی رویدادهایی است که از طریق تعامل مستقیم با مخاطبین به توسعه تکنیک‌های اجرای محیطی میپردازند