هملت نمایشی آزمایشگاهی و آخرین پژوهش گروه گاراژ تیاتر در حوزه اجرای نمایش دراماتیک است: بازنویسی هملت شکسپیر. نگارش اول این نمایش پس از یکسال تمرین تولید شد. اولین اجرای این نمایش در قم بوده است.

این نمایش همچنان در حال توسعه است.

مثلا اینجا یه جنگل
پر از درختای بلند
شاخه درختا توهم
گلهای وحشی قِشَنج همه جاش
گلهای رنگ و وارنگ
مستُ ملنگ
زیر شاخه‌ی درختا
نسیم تو صورتمون میزنه
روبروی هم
مثلا تو هوراشیو ، من هملت
شِروع