پوئتیک‌پرفورمنس آنک‌، ماه تلفیقی از شعرخوانی اشعار لی‌پو شاعر چینی صده هفت میلادی است که در طی نمایش داستان زندگی‌اش با فولکلور موموتارو بزرگترین پسر هلوهای تمام ژاپن را میبینیم.

آنک ماه اولین تجربه گاراژ در زمینه تولید یک پوئتیک بود که توسعه‌ی اول‌آن برای اجرا، با شش اکتور بر صحنه رفت.
پوئتیک‌پرفورمنس اجرایی است که بر پایه‌ی یک متن‌شاعرانه، حکایت فولکلور و خاطره ساخته‌می‌شود. به تصویر کشیدن یک یا چند شعر یا حکایت یا حالت، که با پیمایش و بداهه‌سازی اکتور در تمرین شکل‌می‌گیرد.

روایت شاعرانه زندگی و اشعار لی‌پو و افسانه موموتارو موضوع اولیه نمایش آنک ماه بود. گروه نویسندگان برای رسیدن به متن نهایی این نمایش، شیوه ای جدید از روایت را آزمایش کردند: روایت لحظات شاعرانه
همچنین، توسعه های دیگری از این نمایش با یک اکتور توسط هانی عبدالمجید اجرا شده است.

از لیوانی در میان گلها
تنها/ تنها
تنها
نوشابه مینوشم
هیچکس در کنارم نیست تا در برگیرم قدحم را
از ماه تابناک می‌خواهم تا سایه ام را نزدم بیاورد تا سه تن شویم
افسوس ماه توان نوشیدن ندارد
و در برمیگیردتم بی خیال سایه ام
و تنها همین دوستان را دارم ، میرم بیرون حال میکنم ، عشق میکنم
آواز میخوانم
ماه همراهی م میکند
میخندم
سایه ام در میغلطدتم
میدانستم از دیرباز که همدم زاده شدیم
و گم کردیم یکدیگر را زمانی که سیر شدیم
راه دراز ستارگان را تماشا میکنم