مکتوبات

یکی از حوزه فعالیت های اصلی بخش پژوهش گاراژ تیاتر تولید مکتوبات در حوزه تالیف و ترجمه است. از اهداف این بخش افزایش سطح دانش نمایش بوم و توسعه زمینه آزمایشگاهی گروه گاراژ تیاتر است. در زیر بخشی از نمونه فعالیتهای این حوزه را ذکر خواهیم کرد

دینام

نشریه

نشریه دینام که بر محور ترجمه و تالیف مقالات در حوزه تئاتر آزمایشگاهی استوار است در سالهای دور در چهار نسخه منتشر شد. این نشریه بعنوان بولتن پژوهشی فستیوالهای تئاتری نیز منتشر شده است.

اتی‌ین دکرو

کتاب

منشتر شده توسط نشر نو؛ ترجمه کتاب اتی‌ین دکرو از انتشارات روتلج به قلم توماس لیبهارت

آرین منوشکین

کتاب

منشتر شده توسط نشر نو؛ ترجمه کتاب آرین منوشکین انتشارات روتلج.